e-DiriginteDeSantier.ro Arata Meniul

Legea nr. 199 din 25 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

LEGE nr. 199 din 25 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După alineatul (8) al articolului 6 se introduce alineatul (81) cu următorul cuprins:
"(81) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (13), chiar în situaţia existenţei unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti."
2.Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins: "Art. 8
(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora:"
3.După alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
"(11) Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor."
Art. II
(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.
(2)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 487 din data de 31 mai 2004

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestora. Pentru mai multe detalii va rugam sa vizualizati POLITICA DE CONFIDENTIALITATE Ascunde